Neděle 5. duben 2020
Svátek má Miroslava

Jílové - Na jaře roku 2019 byla do užívání JSDH Jílové předána nová, moderní požární zbrojnice. Projektové práce započaly již v roce 2016, stavební práce byly zahájeny na začátku roku 2018. Trvaly 14 měsíců a slavnostní otevření proběhlo za účasti široké veřejnosti dne 21. 9. 2019. Výstavba budovy požární zbrojnice (mimo část souvisejícího vybavení) si vyžádala náklady v objemu 19 362 314,60 Kč, z této částky bylo 16 951 277,21 Kč hrazeno z dotace.

Projekt „Přístavba požární zbrojnice a zpevněné plochy v Jílovém u Děčína“ byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

2409hasdva

Foto: Tomáš Straka

Další veřejností nejvíce vnímanou investiční akcí roku 2019 byla bezesporu oprava fasády budovy Jílovského zámku, včetně repasování a výměny oken a okenic, renovace kamenických a kovářských prvků, výmalby vnitřních prostor. Zámek Jílové je nemovitá kulturní památka zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, proto byly stavební práce prováděny s pravidelnými konzultacemi a dohledem Národního památkového ústavu. Práce probíhaly od března do listopadu 2019 a celkové náklady dosáhly výše 8 198 702,10 Kč. Projekt podpořil také Ústecký kraj z Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2019, a to dotací ve výši 300 000 Kč.

1701vinodva

Pohled na opravující se zámek. Foto: Tomáš Straka

Na přelomu léta a podzimu 2019 byly opraveny povrchy místních komunikací v ulicích Lesní, Úvoz, U Potoka a Za Stadionem. Práce s celkovým rozpočtem 1 733 848,08 Kč byly zcela hrazeny z rozpočtu města. Město Jílové podalo žádost o poskytnutí dotace na MMR ČR, ta bohužel nebyla kladně vyřízena z důvodu vysokého převisu žádostí o podporu obdobných projektů ze strany dalších obcí a měst.

3012zamek

Foto: Tomáš Straka

Jako zřizovatel Mateřské školy Jílové, příspěvkové organizace, a majitel budovy, rozhodlo město Jílové o vybudování plynové kotelny a vnějšího domovního plynovodu pro MŠ Jílové v objektu MŠ v ulici Průběžná s celkovými náklady z rozpočtu města v částce 1 097 144 Kč. Technologie byla instalována v průběhu druhé poloviny roku 2019, zahájení zkušebního provozu je plánováno na první týdny roku 2020, s plným provozem se počítá nejpozději od května 2020.

2001mp

2001mpdva

Foto: Jaroslav Křížka, MP Jílové

V roce 2019 byla také pořízena 4 nová vozidla pro město Jílové a jeho organizační složky. Na základě výsledků výběrových řízení v samostatných veřejných zakázkách byl pořízen nový žací malotraktor ISEKI v hodnotě 240 790 Kč a nové komunální vozidlo Multicar za cenu 2 395 800 Kč, obě vozidla využívá Odbor místního hospodářství MěÚ Jílové. Pro potřeby Pečovatelské služby Jílové bylo zakoupeno speciálně upravené, nové služební vozidlo Fiat Doblo za cenu 558 899 Kč. V prosinci roku 2019 bylo k užívání předáno nové služební vozidlo Dacia Duster pro potřeby Městské policie Jílové s pořizovací cenou 549 947 Kč (včetně výstražného zařízení a polepů). Vozidla jsou plně vytížena a můžete je vidět denně v ulicích města.

V závěru roku 2019 byly rovněž dokončeny ještě 2 menší stavby. V listopadu 2019 byla předána do užívání nová čekárna na autobusové zastávce Sněžník - Hřebenová bouda. Byla vybudována s celkovými náklady ve výši 145 771,96 Kč a nahradila tak původní stavbu, kterou bylo nutné odstranit, neboť její statika byla silně narušena.

V prosinci 2019 začalo sloužit také nové oplocení areálu ZŠ Školní v pořizovací ceně 786 058,83 Kč. Instalováno bylo na rozhraní pozemku náležejícího k budově základní školy a místních komunikací K. H. Máchy, Revoluční a Školní.

 

Odbor ekonomický a investiční MěÚ Jílové

Aktuálně

Lidé

Co se chystá

Tipy na výlet

Zajímavosti

Ústecký kraj

© 2012 - 2018 | Eděčínsko.cz | Linelab.cz TOPlist

Webové stránky skupiny používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací