Úterý 1. prosinec 2020
Svátek má Iva

Varnsdorf - Také v letošním roce byl vyhlášen Dotační program města Varnsdorf na projekty prospěšného charakteru formou výběrového dotačního řízení. Na základě přijatých žádostí proběhlo jednání dotační komise, která projekty podpořila částkou půl druhého milionu korun. O přidělení dotací rozhodla Rada města Varnsdorf.

Dotační program města Varnsdorf je určen jako finanční podpora formou neinvestiční dotace na podporu kulturní, sportovní a další činnosti dětí, mládeže a široké veřejnosti. Slouží jako zájem města pro zdravé využívání volného času občanů, k obohacení kulturního a sportovního života ve městě, ke zvýšení vzdělávání a estetického cítění a jako účinná forma prevence kriminality.

Město Varnsdorf v letošním roce podpořilo 91 žádostí v celkové výši 1 490 684 korun. V oblasti kultury bylo podpořeno 40 žádostí, v oblasti tělovýchovy 45 žádostí a 6 v sociální a zdravotní oblasti.

Žádosti hodnotila pětičlenná komise ve složení Ladislava Křížová, Marta Maryšková, Ilona Martinovská, Miloš Kostlán a Jan Šišulák. Hodnocení žádostí bylo prováděno anonymně na základě bodového systému podle stanovených kritérií. Členové komise se při hodnocení zaměřili na obsahové zpracování žádostí, přiměřenost a hospodárnost rozpočtu projektu, finanční spoluúčast vlastní nebo jiných partnerů, účel projektu, cílovou skupinu, zaměření projektu a jeho přínos a význam v dané oblasti.

V případě podjatosti vůči některé žádosti se člen komise vzdal písemným prohlášením (uplatněno v devíti případech), aniž by bylo ovlivněno hodnocení žádostí.

„Když se před 12 lety tento program otevíral, bylo zde alokováno 450 tisíc korun. Finanční požadavky uvedené v žádostech i tenkrát převyšovaly rozpočtovaný finanční limit (letos téměř o 300 tisíc korun), hodnotící komise určila podpořené, ale i nepodpořené projekty. V současné době jsme dospěli do stádia, kdy je v rozpočtu alokováno peněz mnohonásobně více, přesto se na 100 % podporu všech žádostí nedostává. S odstupem 8 let, kdy jsem opět měla možnost načíst všechny letošní žádosti a porovnat je se žádostmi z let 2010–2012, bych ráda uvedla několik postřehů. Jsme město, které je bohaté na aktivní lidi a skupiny, které pro veřejnost pořádají neskutečně pestrou paletu akcí. Vedle jednotlivců, spolků, společností a sportovních oddílů máme i spoustu aktivních škol a školek, které nad rámec svých každodenních aktivit organizují nadstavbové akce nejen pro své děti a žáčky, ale i pro příchozí veřejnost. Na druhou stranu jsme se shodli s hodnotiteli, že nám nebylo vždy jasné, pro koho je akce určena, jak početná bude skupina účastníků, jak dlouho potrvá a co je jejím cílem a smyslem. U některých žádostí chyběl rozpis využití požadované finanční částky. Pokud se žádá o vyšší dotaci (či maximální), pak je na místě být více konkrétní v jednotlivých částech žádosti a detailně popsat účel a využití dotace. U některých žadatelů jsme také postrádali rozumné finanční požadavky, které by odpovídaly velikosti a rozsahu akce,“ přiblížila hodnocení členka dotační komise Ladislava Křížová.

Aktuálně

Lidé

Co se chystá

Tipy na výlet

Zajímavosti

© 2012 - 2018 | Eděčínsko.cz | Linelab.cz TOPlist

Webové stránky skupiny používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací