Foto: Město Děčín
Děčín

Děčín - Parkování, rekonstrukce, rozvoj města, objízdné trasy – tím vším se zabývá náměstek primátora pro rozvoj města a IT Ondřej Smíšek (Náš Děčín).

Jedním ze složitých témat, kterému se intenzivně věnujete, je parkování. Obyvatelé města by parkovacích míst rádi měli k dispozici více. Jak vypadá aktuální situace?

Nedostatek parkovacích míst je jeden z problémů ve městě, který mě trápí. Zejména na sídlištích je parkování složité, každá domácnost má často více než jedno auto – a navíc chtějí mít všichni vůz zaparkovaný pod oknem svého bytu. Zajistit parkování pro všechny je nereálné. Přesto jsem utvořil pracovní skupinu složenou z kolegů z magistrátu, ředitele městské policie, dopravního inženýra a další, která se snaží hledat možnosti, jak navýšit parkovací místa v různých částech města, kde jich je nedostatek. Parkováním se průběžně také zabývá Dopravní komise rady města, ve které pracují odborníci na tuto problematiku. Aktuálně řešíme sídliště na Kamenické ulici. Zde máme v plánu několik opatření. Nyní probíhá projektová příprava, aby mohlo dojít k jejich realizaci. Problematické je také parkování v Dolním Žlebu, kde vedeme diskuze se zástupci místního osadního výboru. Snažíme se najít řešení, které je ovšem velmi problematické vzhledem k pozemkovým vztahům a poloze v blízkosti řeky. To vše nás čeká.

Nová parkovací místa by mohlo město získat výstavbou parkovacích domů. Jak to vypadá v Děčíně?

Parkovací dům je dobrým řešením nedostatku parkovacích míst. Připravujeme jeho výstavbu právě v lokalitě na Kamenické ulici. Nyní vybíráme projektanta, až bude hotová projektová dokumentace, budeme na výstavbu hledat peníze nejen v rozpočtu města, ale také v rámci dotačních titulů. Dříve jak příští rok ale stavět nezačneme. Další parkovací dům by mohl v budoucnu vyrůst v Želenicích. Příprava těchto projektů je však velmi časově náročná.

Vaší prioritou je i rozšíření počtu parkování míst u zoologické zahrady…

Pracujeme intenzivně na řadě opatření, která by měla parkování u této turisty i občany navštěvované atrakce zlepšit. Je to rozšíření parkovacích míst přímo u zoo na Pastýřské stěně, monitoring počtu volných míst, aby řidiči nahoru zbytečně nezajížděli, pokud tam bude plno. I proto plánujeme kyvadlový autobus mezi parkovištěm u Tesca a zoo. Bohužel nám do realizace těchto opatření vstoupila oprava vodovodu, kanalizace a dalších sítí v Žižkově ulici, kterou chce SVS zahájit na jaře. Většinu plánovaných opatření přesto uděláme, i když se do sezony možná všechny nestihnou.

Řešíte i dopravní situaci. Jaká omezení letos Děčín čekají?

Bude jich celá řada a u většiny z nich není investorem město nebo se jedná o komunikace které městu nepatří. V letošním roce dopravu v Děčíně významně ovlivní dopravní omezení v Ústí nad Labem, zejména oprava mostu v Mojžíři. Kromě toho začne na jaře Severočeská vodárenská společnost rekonstruovat vodovod a kanalizaci v Litoměřické ulici. Jak jsem již zmínil, čekají nás také opravy v Žižkově ulici a pokračují práce v areálu nemocnice.

Co to znamená pro řidiče v Děčíně?

Kvůli opravě mostu v Mojžíři, který bude zcela uzavřen, bude omezen provoz na silnici II/62, takže od Ústí nad Labem se řidiči do Děčína dostanou po silnici přes Jílové a Bynov, anebo po druhém břehu Labe. Požadujeme po ŘSD, aby byly na objízdných trasách opravené výtluky a přijata opatření k zajištění bezpečnosti chodců. V každém případě uděláme ale maximum proto, abychom problémy v dopravě minimalizovali, přesto prosíme všechny o pochopení a trpělivost. Občany samozřejmě budeme informovat prostřednictvím všech komunikačních kanálů města.

Snaží se město o koordinaci staveb a oprav?

Ano, děláme pro to všechno, co v rámci kompetencí města lze, ale jednoduché to rozhodně nebude. Asi nejnáročnější je vyřešit dopravu v souvislosti s opravou mostu u Mojžíře. Proto jsem vyvolal jednání s krajem a okolními obcemi, dále s investory jednotlivých staveb, tedy s ŘSD, SVS, SČVK. Přizval jsem také Dopravní inspektorát PČR, Okresní hospodářskou komoru, dopravní fakultu ČVUT. Společně se snažíme najít optimální opatření tak, aby byla průjezdnost městem snesitelná. Posunout tuto akci o rok se nám bohužel domluvit nepodařilo,toto město nemůže ovlivnit. Koordinační jednání probíhají několikrát do roka, opravdu se tomu intenzivně věnujeme.

Město připravuje také řadu investic. Můžete nějaké zmínit?

Pokračují práce na rekonstrukci Růžové zahrady a Dlouhé jízdy, na které čerpáme dotaci. Rádi bychom zahájili další etapu revitalizace historické části Podmokel zahrnující také Teplickou ulici. Připravujeme rekonstrukci areálu ZŠ v Boleticích nad Labem a instalace fotovoltaických elektráren na budovách v majetku města, díky kterým město ušetří na energiích. Rádi bychom letos zahájili stavbu lávky pro cyklisty, která bude zavěšená na železniční most přes Labe, peníze v rozpočtu jsou připraveny.

Proč je lávka pro cyklisty ve městě tak důležitá?

Výstavbou lávky vznikne úplně nové propojení města, zrychlí se přesun z jednoho břehu na druhý nejen cyklistům, ale také chodcům. Nemluvě o zvýšení bezpečnosti. Je to první krok k celkovému zlepšení dopravní situace v centru města. I to je pro nás jednou z priorit.

Když mluvíme o cyklodopravě, plánujete nějaké další novinky v této oblasti?

V současné době jsme požádali o dotaci ÚK, která řeší mobiliář kolem páteřních cyklostezek, ale také zvýšení bezpečnosti v místech, kde se potkávají cyklisté s auty. Dále projekt zahrnuje například vybudování ekologických toalet v exponovaných místech u cyklostezky, doplnění odpadkových košů na tříděný odpad nebo lavičky.

Jaký přínos má podle vás participativní rozpočet Tvoříme Děčín?

Jsem rád, že se po roce opět vrací Tvoříme Děčín, a tedy i možnost podávat náměty na zlepšení veřejného prostoru. Participativní rozpočet je důležitá součást rozvoje našeho města. Sám jsem se jako občan v minulých letech do participativního rozpočtu zapojil. Díky spolupráci s městem se nám podařilo vybudovat traily na Klobouku, které nyní již hojně využívají dospělí i děti. Těším se na další nové projekty, které již mohou lidé navrhovat. Na realizaci vítězných návrhů bude z rozpočtu města vyčleněna částka ve výši 2,5 milionů korun, přičemž nejvyšší možná částka na jeden projekt bude 750 000 korun.

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru