Přemístěným bobrem je pravděpodobně samička. Foto: Povodí Ohře
Zajímavosti

Komořany – Ve čtvrtek 4. dubna došlo k přemístění chráněného bobra evropského z lokality Lužického potoka u Nechranic v okrese Chomutov na zrekultivované území výsypky lomu Obránců míru u Komořan, jehož majitelem je Vršanská uhelná společnost.

K transferu bobrů přistoupilo Povodí Ohře z důvodu zhoršování odtokových poměrů z objektů položených výše po toku, ucpávání propustků, zaplavování obslužných lávek, poškození kabeláže, lapolů a dalších vodohospodářských zařízení.

V minulém roce došlo k odchytu samce a mláděte, kteří byli taktéž přemístěni na stejnou lokalitu jako včera odchycený jedinec, kterým je nejspíš samice o hmotnosti 25 až 30 kg. Tito největší hlodavci žijící na území České republiky vytvořili na Lužickém potoce celkem 8 hrází, přičemž nejvyšší hráz má výšku 1,7 m.

Na zrekultivované výsypce tento hlodavec se svými stavbami nikomu neškodí. Foto: Povodí Ohře

„V roce 2021 a 2022 jsme provedli několik tzv. měkkých opatření, na která bobří rodina reagovala intenzivně. Například jsme ve spolupráci se Severočeskými doly a ČEZ jejich sofistikovaně provedené hráze bořili, vkládali jsme drenáže do hrází, které pomáhali vodě odtékat, čistili jsme vodní koryto, břehy a propustky, káceli jsme stromy atd. Nakonec jsme do silničních a železničních propustků umístili zábrany a podél cest osadili elektrické ohradníky, které zabraňují pohybu nových bobrů do lokality," vysvětlila mluvčí Povodí Ohře Dana Zikešová.

Následně podnik se zástupců Krajského ústeckého kraje, odborného dozoru, zástupců Severní energetické společnosti a Vršanské uhelné společnosti vyhledali a odsouhlasili dvě lokality pro umístění bobra evropského z Lužického potoka. Po vyřešení veškeré legislativy jsme koncem roku 2023 zahájili odchyt a transfer bobra evropského.

O prvním přesunu jsme psali ZDE.

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru