Foto: Město Děčín
Děčín

Děčín - Město Děčín ve spolupráci s Technickými službami Děčín, a.s. (TS), provedlo rozbor obsahu dvou náhodně vybraných černých kontejnerů na směsný komunální odpad (SKO). 

Jeden kontejner byl vybrán v Příčné ulici na Starém Městě, druhý pak v Bezručově ulici v Podmoklech. Výsledek testu ukázal, že více než polovinu kontejneru tvoří odpad, který by měl být v separačních nádobách ať už na plast, papír, sklo nebo jako velkoobjemový odpad odvezen do sběrného dvora.

„Poslední podobná akce proběhla v roce 2020,“ říká náměstkyně primátora Anna Lehká (Volba pro Děčín), která se rozboru osobně účastnila. „Bohužel situace je stále stejná, objem složek, které je možné dále vytřídit, a tudíž do černé popelnice nepatří, i letos dosahoval téměř 50 procent z celého obsahu kontejnerů,“ dodává Anna Lehká, která má odpadové hospodářství města na starosti.

Pracovníci TS každý kontejner nejprve vysypali a poté roztřídili na jednotlivé komodity, které posléze zvážili. Ukázalo se, že v Příčné ulici tvořili SKO polovinu obsahu. Téměř dvacet procent obsahu tvořil stavební a demoliční materiál. Dále kontejner obsahoval například sklo, textil či bioodpad. Ještě hůře dopadl test v Bezručově ulici. SKO tvořil jen něco málo přes 43 procent obsahu kontejneru. Téměř 16 procent obsahu pak tvořil objemný odpad a také sklo. Současně byla u sběrného místa v Bezručově ulici zlikvidována černá skládka, která mimo jiné obsahovala i odložené elektrické spotřebiče, v tomto případě pračku. Takový odpad v žádném případě nepatří ke sběrnému hnízdu, ale do sběrného dvora, kde je zadarmo separován v kontejneru na elektroodpad. Jestliže si pořídíte nový elektrospotřebič, zaplatíte prodejci recyklační poplatek za spotřebič starý. Ten tak u prodejce můžete odložit, příp. on sám zajistí odvoz. Následně na něj přechází povinnost ekologické likvidace.

Vedení města se odpadovým hospodářství zabývá velmi intenzivně. V říjnu zastupitelstvo města přistoupilo k memorandu o spolupráci se Zařízením pro energetické využití odpadu (ZEVO) v Komořanech, kde po zprovoznění zařízení v roce 2027 bude končit SKO z Děčína a bude energeticky využit jako otop ve městech Most a Litvínov. Na listopadovém zasedání projedná zastupitelstvo novou obecně závaznou vyhlášku a ke konci roku bude řešit otázku výše poplatku za svoz a likvidaci odpadů.

„Jsme v tom všichni společně. Odpad bude neustále a se zvyšující životní úrovní jej produkujeme stále více. Zároveň je neúprosná legislativa, která nás nutí dělat postupné přísnější kroky. V těchto nahodilých kontrolách budeme pokračovat,“ uzavírá Anna Lehká.

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru