Kam na výlet

Tip na výlet: Doubravská hora nad Teplicemi

Reklama

Teplice – Nad Teplicemi a jejich širým okolím se tyčí nepřehlédnutelná dominanta, která je zařazena mezi Tisíc míst Evropy. Je jí přírodní památka Doubravská hora.

1502doubravka01

Hrad na Doubravské hoře. Foto: Miroslav Neumaier

Její siluetu dokresluje pozdně gotický hrad s renesančním opevněním v současné době obývaným radioamatéry a dalšími společnostmi a jednotlivci se zájmem o udržování tohoto krásného místa.

Stavbu hradu na Doubravské hoře začal a roku 1483 dokončil vnuk husitského hejtmana Jakuba z Vřesovic Jan Ilburk. V roce 1488 se stal pánem Doubravské hory syn Jana Ilburka – Vilém. V r. 1507 si Vilém vyžádal u krále propuštění Doubravské hory z panství mosteckého hradu a získal ji do dědičného držení spolu s vesnicemi Trnovanami a Šanovem. Jeho syn Volf z Vřesovic založil pod hradem oboru obehnanou zdí. Postupně získal statky Teplice, Krupku, Kyšperk a mnoho dalších. Zemřel v r. 1569 a majetek rozdělil mezi manželku, bratra a dcery.

1502doubravka02

Hrad na Doubravské hoře. Foto: Miroslav Neumaier

Pro velké neshody a finanční potíže dědici brzy o hrad přišli. V posloupnosti držitelů hradu se vystřídala celá řada jmen, mezi nimi též Vilém z Rožmitálu, císař Rudolf II., Lobkovicové, Kaplířové. Až po r. 1590 s přechodem do majetku Vchynských se začala další významná část historie hradu. Po třicetileté válce byl hrad rozbořen císařskou armádou a opuštěn. Hrad byl zpřístupněn veřejnosti teprve konce 18.století, kdy zde vznikla ubytovna pro výletníky. V r. 1884 nechal na zřícenině majitel teplického panství Edmund Clary–Aldringen provést značné úpravy. K malé hospůdce zřízené v r. 1855 nechal v prostoru dřívějšího rytířského sálu vybudovat jídelnu a přistavěl ještě další místnosti sloužící restauračním účelům. Restaurace však koncem 19.století vyhořela.

Od konce 60. let slouží hrad zájmovým účelům

Nejprve zde začal působit Svazarm, který svépomocí hrad upravil do současné podoby. Jak říká památkář PhDr.Vít Honys, při těchto opravách vznikly ovšem některé necitlivé zásahy do celkového vzhledu hradu.

„Naše radioamatérská organizace AVZO TSČ ČR Teplice hrad Doubravka (dříve Svazarm) měla původně sídlo v n.p.SOMET, ovšem v roce 1965 musely z nařízení vlády organizace opustit podniky, tak jsme si pronajali část prostor zchátralého hradu Doubravka, který jsme v roce1968. tento hrad od města odkoupili .V té době měla naše základní organizace cca dvě stovky převážně mladých členů, kteří se pustili do opravy hradu. Opravy byly financovány z prostředků ZO která je získávala s hospodářské činnosti,hlavně s budování místních rozhlasů na vesnicích,později s výnosů vedlejšího hospodářství ZO a z podniku Radiotechnika Teplice. Část budov byla dostavěna v akci Z (na původních základech) v 70 letech minulého století," říká naší redakci Michal Bělohradský, předseda ZO AVZO.

1502doubravka03

Na Doubravce působí radioamatéři. Foto: Miroslav Neumaier

„Je ovšem zarážející, že to v téhle formě i tehdy mohlo projít, zřejmě to bylo tolerováno s odůvodněním, že se o hrad aspoň někdo stará - ilustrativní příklad zcela amatérské představy o rekonstrukci hradu, kdy vznikaly první soupisy státem chráněných památek od r. 1959 – 60," dodává k tomu památkář Vít Honys. Konkrétní tehdejší zdůvodnění (cca polovina 60. let 20. století) uvádí, že zřícenina hradu Doubravka je dokladem historického vývoje Teplicka a také příkladem vývoje pozdně gotického hradu s pozůstatky mladšího (pozdně renesančního) opevnění, současně také jako archeologická lokalita.


 • K hodnotám hradu lze připočíst i náladové působení ruin opevňovacího systému dosud nezasažených novodobými dostavbami a zásahy.

Hodnoty areálu hradu jsou tedy především vedle historické hodnoty ve výpovědní hodnotě, kterou poskytují pozůstatky středověké a renesanční architektury a opevňovacího systému, byť jsou dochovány v torzech a z velké části i skrytě v nedostupných částech (to platí zejména o archeologických situacích). K těmto hodnotám lze připočíst i náladové působení ruin opevňovacího systému dosud nezasažených novodobými dostavbami a zásahy. Zejména tyto části by měly být občasnou průběžnou údržbou chráněny před dalším rozpadem, devastací či nepovolanými zásahy. Stavební zásahy do hmoty především těchto ještě relativně autentických částí lze provádět v souladu s platným zákonem o státní památkové péči jen na základě závazného stanoviska výkonného orgánu státní památkové péče (o které musí vlastník předem požádat), v případě nutnosti i na základě provedení souvisejících odborných průzkumů (např. archeologický, stavebně historický).

Jak doktor Honys nadále doplňuje, z dnešního pohledu, kdy doceňujeme i mladší zajímavé vývojové etapy, má určitou hodnotu i období, kdy Doubravka ve formě ruiny se stala zejména od poloviny 19. století významným krajinotvorným prvkem a vyhlídkovým bodem ve vazbě na trávení volného času lázeňskými hosty, kteří pobývali v Teplicích. Byť v tomto období došlo v letech 1884 - 85 pod vedením arch. Ohmanna k poněkud diskutabilní, ale dnes již pohledově zažité historizující dostavbě severozápadní části hradu vč. západní věže pro účely - dnešními slovy - turistického ruchu a jeho zázemí, čímž se byla potlačena část atmosféry romanticky působící zříceniny - šlo stále o architekturu určité úrovně, kontrastující s charakterem stavebních úprav 60.- 70. let 20. století, užívající soudobé materiály a formy památkovému objektu neadekvátní (k usměrnění podobných zásahů existuje již od konce 90. let 20. století metodická příručka k péči o hradní zříceniny).

1502doubravka04

V areálu se konají sportovní i kulturní akce pro veřejnost. Foto: Miroslav Neumaier

„Hrad se postupně celý rekonstruuje. V roce 2006 začala generální oprava historické části hradu Doubravka. Nad rytířským sálem byly vyměněny všechny nosné trámy které nesou dřevěný strop, postupně byla vyměněna střešní krytina. Každý rok se mění část oken a dveří," podotýká Michal Bělohradský. Tyto práce jsou financovány Ministerstvem kultury ČR, krajským úřadem, magistrátem města Teplice, a AVZO Doubravka. Běžnou údržbu zajišťují členové ZO,a řada spolupracujících organizací jako jsou skauti, turisté, společenství přátel hradu Ostrý v čele s rytířem Brtníkem a další.

Jak jsem již nastínili, v současné době užívají hrad dvě uskupení. Stěžejní je AVZO, což je vlastník areálu. Vedle něj je to sportovní klub SPONA. Tyto organizace konají v areálu hradu řadu kulturních a sportovních akcí pro širokou veřejnost, či se na jejich konání podílejí.

"Jsme rádi, když sem lidé chodí a zapojují se do místního dění," říká Michal Bělohradský na závěr.

Doporučené články

Co se chystá

 • 23. únor 2017

  Ústí nad Labem - Podvanácté zavítají na dětská oddělení Krajské zdravotní v ústecké Masarykově nemocnici přední české modelky v rámci charitativní módní přehlídky „Krása pomáhá dětem“. Organizátorkou akce je Lenka Kocmanová Taussigová (Miss sympatie ČR 2002), ve spolupráci s Ústeckým krajem. Záštitu nad akcí převzal hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

 • 21. únor 2017

  Most - Každý rok jsou čím dál tím lepší. Organizátoři akce věří, že letošní ročník opět překoná ten minulý. Vyzývají všechny, kteří mají soutěživého ducha, smysl pro humor a chtějí se skvěle pobavit, aby vytvořili svůj tým a podali přihlášku do šestého ročníku závodů Dračích lodí. Ty se uskuteční 9. a 10. června letošního roku na jezeře Matylda v Mostě.

 • 19. únor 2017

  Děčín - Veselá muzika, tanečky, připomínka masopustních tradic, dobroty a soutěže. Tak to je jen hrubý nástin toho, co vás už za týden čeká v děčínské zoologické zahradě. Oslavy Masopustu chystá zoo na poslední únorovou sobotu 25. 2. 2017. Nebude chybět ani oblíbený masopustní průvod masek městem.

 • 18. únor 2017

  Děčín/Staré Město - Do Děčína, pod Nový most na Staré Město přijel největší cirkus v ČR. Karel Berousek uvádí ORIGINAL CIRKUS SULTÁN. První představení za jednotnou cenu 99kaček je ve středu 22.2.2017 od 17hodin. Další představení je ve čtvrtek a v pátek také od 17hodin. O víkendu se začíná dříve, v sobotu v 15hodin a v neděli hodinu před polednem, tedy v 11hodin.

 • 17. únor 2017

  Most - Více než 30 let staré retro vzpomínky pamětníků starých časů oživí na konci května promenáda legendárních východoněmeckých vozů značky Trabant.

Tipy na výlet

Zajímavosti

 • 25. únor 2017

  Ústecký kraj - Ústí nad Labem, Litoměřice a Děčín se v tomto pořadí staly v letošním roce nejpřívětivějšími městy pro podnikání. V rámci devátého ročníku stejnojmenného srovnávacího výzkumu Město pro byznys získaly nejvíc bodových ocenění. Ocenění převzali představitelé měst při setkání Svazu měst a obcí na krajském úřadu Ústeckého kraje.

 • 23. únor 2017

  Ústecký kraj - Květnové Mistrovství Evropy ve veslování, srpnové Mistrovství světa v kanoistice, půlmaraton či přátelské utkání českého fotbalového týmu, to jsou asi ty nejvýznamnější sportovní události tohoto roku konané v Ústeckém kraji.

 • 23. únor 2017

  Severní Čechy – Do předjarního úklidu sokolích budek se pustili elektrárenští hasiči. Většina „letních bytů“ sokolů stěhovavých, který si za své hnízdiště vybrali některý komín či chladicí věž v severočeských elektrárnách Skupiny ČEZ, je tak pro ně už připravena. Například v pondělí 20. února proběhly kontroly a vyčištění budek v elektrárnách Tušimice a Prunéřov.

 • 19. únor 2017

  Chomutov, Most – Jsou od sebe vzdálené půl hodinky autem a každý má své příznivce. Někdo dává přednost vyžití v Aquadromu Most, jiný preferuje Aquasvět Chomutov. Navštívili jsme oba areály a nabídneme vám jejich porovnání. Podívejte se do fotogalerií, mrkněte se na videa. A napište nám do diskuze, kde to máte raději a proč.

 • 18. únor 2017

  Ústecký kraj - Kraje by letos mohly od státu dostat mimořádnou podporu na opravy silnic II. a III. třídy ve výši až čtyři miliardy korun. Ministerstvo dopravy je připraveno uvolnit na zanedbané silnice v krajském majetku zhruba 2,5 miliardy korun.


×

Tyto stránky používají cookies, které se ukládají ve Vašem prohlížeči.

×